بانک ترجمه مقالات مهندسی

شبکه عصبی برای کمینه سازی l1-l2 بر اساس طرح ریزی گردیان کوچک: اپلیکیشن برای سنجش فشرد شبکه عصبی برای کمینه سازی l1-l2 بر اساس طرح ریزی گردیان کوچک: اپلیکیشن برای سنجش فشرد
شبکه عصبی برای کمینه سازی l1-l2 بر اساس طرح ریزی گردیان کوچک: اپلیکیشن برای سنجش فشرده از زمانی که سنجش فشرده در 2006 معرفی شد تا به حال، کمینه سازی l1-l2 حجم زیادی از اپلیکیشن­ها را در پردازش سیگنال، تداخل آماری، تصویر برداری رزونانس مغناطیسی (MRI)، توموگرافی کامپیوتری (CT)، غیره تصدیق کرد. در این مقاله، ما یک شبکه عصبی برای کمینه سازی l1-l2  بر اساس طرح ریزی گرادیان کوچک ارائه میدهیم. ما اثبات میکنیم که این امر در مفهوم لیاپانوف و همگرایی...
قیمت: 120,000 ریال     تعداد صفحات: 12     مشاهده توضیحات

تشخیص چهره با استفاده از شبکه عصبی و تبدیل موجک گابور تشخیص چهره با استفاده از شبکه عصبی و تبدیل موجک گابور
تشخیص چهره با استفاده از شبکه عصبی و تبدیل موجک گابور این مقاله مبتنی بر طبقه بندی ویژگی های تشخیص چهره با استفاده از تکنیک های استخراج  ویژگی  فیلتر گابور در پردازش تصویر است. بردار ویژگی مبتنی بر فیلتر های گابور به عنوان ورودی طبقه بندی کننده استفاده شده است، که یک شبکه عصبی رو به جلو ( FFNN) روی یک  زیر فضای ویژگی کاهش داده شده آموزش دیده توسط یک رویکرد ساده تر از تحلیل مولفه اصلی (PCA ) است. تاثیر متد پیشنهادی با نتایج آزمایش...
قیمت: 120,000 ریال     تعداد صفحات: 10     مشاهده توضیحات

انتخاب و ترکیب ویژگی های چهره ای برای تشخیص صورت انتخاب و ترکیب ویژگی های چهره ای برای تشخیص صورت
چکیده: این مقاله یک انتخاب ویژگی مربوط به چهره و تکنیک های ترکیبی را برای بهبود دقت طبقه بندی سیستم های تشخیص چهره مطرح و بررسی می کند. تکنیک پیشنهادی در شرایط انتخاب ویژگی و فرایند ترکیب جدید است. این تکنیک شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک را برای انتخاب و طبقه بندی ویژگی های چهره ترکیب می کند. تکنیک پیشنهادی با استفاده از ویژگی های ناحیه صورت جدا و ویژگی های ترکیب شده ارزیابی می شود. ویژگی های ترکیب شده بهتر از ویژگی های ناحیه صورت جدا در...
قیمت: 120,000 ریال     تعداد صفحات: 17     مشاهده توضیحات

استخراج ویژگی مبتنی بر SVM برای تشخیص چهره استخراج ویژگی مبتنی بر SVM برای تشخیص چهره
استخراج ویژگی مبتنی بر SVM برای تشخیص چهره هدف اصلی تحلیل تکفیک خطی ( LDA) در استخراج ویژگی چهره برای یافتن یک زیرفضای موثر برای تفکیک شناسایی است. معرفی ترفند کرنل LDA را برای ابرصفحه تصمیم گیری غیر خطی توسعه داده است. با این حال این محدودیت های ذاتی برای LDA غیر خطی برای سر و کار داشتن با کاربردهای فیزیکی تحت عوامل محیطی پیچیده باقی مانده است.این محدودیت ها شامل استفاده از یک تابع کواریانس مشترک در میان هر کلاس، و ابعاد اصلی محدود شده به...
قیمت: 120,000 ریال     تعداد صفحات: 23     مشاهده توضیحات

الگوریتم محلی برای تفکیک گره های حیاتی/غیرحیاتی در شبکه های ادهاک سیار و حسگر الگوریتم محلی برای تفکیک گره های حیاتی/غیرحیاتی در شبکه های ادهاک سیار و حسگر
  الگوریتم محلی برای تفکیک گره های حیاتی/غیرحیاتی در شبکه های ادهاک سیار و حسگر چکیده تفکیک دقیق گره های حیاتی/غیرحیاتی متصل به مرکز یکی از کارهای مهم در شبکه های حسگر و ادهاک سیار برای ارزیابی آسیب پذیری شبکه در مقابل خطاهای گره های حیاتی و ارائه ابزارهای احتیاطی برای زنده ماندن است. در این مقاله یک الگوریتم محلی برای تفکیک گره های حیاتی/غیرحیاتی (LASCNN) ارائه شده است و از آن برای ایجاد تمایز میان گره های حیاتی/غیرحیاتی در...
قیمت: 120,000 ریال     تعداد صفحات: 13     مشاهده توضیحات

کشف لبه تصویر دیجیتال مبتنی بر منطق فازی کشف لبه تصویر دیجیتال مبتنی بر منطق فازی
کشف لبه تصویر دیجیتال مبتنی بر منطق فازی چکیده در این مقاله الگوریتم کشف لبه بر مبنای منطق فازی توسعه می یابد. در الگوریتم پیشنهادی لبه دار بودن در هر پیکسل از یک تصویر دیجیتال با استفاده از سه فیلتر فضایی خطی 3*3 یعنی فیلترهای پایین-گذر، بالا-گذر، و افزایش لبه (سابل) از طریق فرایند پیچش فضایی محاسبه می شود. مقادیر قدرت لبه که از سه پوشش گرفته شده سه مجموعه لبه شکل می دهند، که به عنوان ورودی های سیستم فازی استفاده می شوند. بر اساس توابع...
قیمت: 120,000 ریال     تعداد صفحات: 7     مشاهده توضیحات

کاربرد تخصصی PID  فازی برای کنترل دمای فیورانس گرمایی کاربرد تخصصی PID فازی برای کنترل دمای فیورانس گرمایی
کاربرد تخصصی PID  فازی برای کنترل دمای فیورانس گرمایی   چکیده برای حل مسئله غیر خطی بودن تاخیر زیاد و اختلاف زمانی فیورانس گرمایی ترکیب کنترل PID فازی و تصمیم گیری تخصصی برای تنظیم دما به کار می رود ضمن اینکه یک کنترل گر PID فازی تخصصی طراحی می شود. در این کنترل گر پارامترهای PID به وسیله الگوریتم منطقی فازی تنطیم می شوند، بنابراین این کنترلگر دارای توانایی خود انطباقی است. تصمیم گیری تخصصی می تواند شوک دمایی نزدیک مقدار تعیین شده...
قیمت: 120,000 ریال     تعداد صفحات: 10     مشاهده توضیحات

یک روش جستجوی محلی تکراری، برای مسئله‌ی زمان‌بندی خودرویی چند انباره یک روش جستجوی محلی تکراری، برای مسئله‌ی زمان‌بندی خودرویی چند انباره
یک روش جستجوی محلی تکراری، برای مسئله‌ی زمان‌بندی خودرویی چند انباره چکیده  مسئله‌ی زمان‌بندی خودرویی چند انباره (MDVSP)را می‌توان یک مسئله‌ی مهم و رایج در حمل‌ونقل عمومی دانست. اگرچه راه‌حل‌های زیادی به‌منظور حل این مسئله ارائه‌شده است، ولی الگوریتم‌هایی که از روش‌های فرا ابتکاری(متا هیروستیک) استفاده می‌کنند( جستجوی همسایگی بزرگ و جستجوی ممنوعه) اخیراٌ پدید آمده‌اند. در این مقاله، یک...
قیمت: 120,000 ریال     تعداد صفحات: 31     مشاهده توضیحات

RGB رمزنگاری تصویر رنگی را بر اساس Choquet انتگرال فازی RGB رمزنگاری تصویر رنگی را بر اساس Choquet انتگرال فازی
 رمزنگاری تصویر رنگی را بر اساس Choquet انتگرال فازی چکیده در سال های اخیر، می توان افزایش علاقه در امنیت از تصاویر دیجیتال را ببینید. این مقاله، ارائه رمزگذاری تصویر رنگ RGB جدید با استفاده از ژنراتور کلید بر اساس Choquet انتگرال فازی (CFI). خواص از ژنراتور کلید های دینامیکی با تجزیه و تحلیل ریاضی در این کار ارائه شده است. در روش پیشنهادی، CFI است برای اولین بار به تولید keystreams شبه تصادفی استفاده می شود. پس از آن، هر یک از پیکسل رنگ است به سه بخش...
قیمت: 120,000 ریال     تعداد صفحات: 28     مشاهده توضیحات

کربوکسیله کردن آلکان های C5 و C6 خطی و حلقوی با کاتالیزور وانادیوم کربوکسیله کردن آلکان های C5 و C6 خطی و حلقوی با کاتالیزور وانادیوم
کربوکسیله کردن آلکان های C5 و C6 خطی و حلقوی با کاتالیزور وانادیوم چکیده سیکلوپنتان، سیکلوهگزان، پنتان و هگزان در یک فرایند تک محفظه ای و شرایط ملایم با کمپلکس های وانادیوم (IV) و (V) در TFA، کربونیله می شوند تا به کربوکسیلیک اسید تبدیل شوند (بالاترین بازده برابر 33-54%) و تعداد محصول [TONs] برابر 50-76). این کمپلکس ها لیگاندهای N,O- و O,O- را ارائه می دهند یعنی فرم های اساسی آمینوالکل ها و (هیدروکسی ایمینو) دی کربوکسیلیک اسیدها، تری فلوئورواستات، یا...
قیمت: 120,000 ریال     تعداد صفحات: 21     مشاهده توضیحات

تبدیل مستقیم و کارآمد آلکان های گازی به کربوکسیلیک اسید، کاتالیز شده با هترو پلی ا تبدیل مستقیم و کارآمد آلکان های گازی به کربوکسیلیک اسید، کاتالیز شده با هترو پلی ا
تبدیل مستقیم و کارآمد آلکان های گازی به کربوکسیلیک اسید، کاتالیز شده با هترو پلی اسیدهای حاوی وانادیوم هتروپلی اسیدهای حاوی وانادیوم H4[PMo11VO40] x 34H2O (HPA-1)، H5[PMo10V2O40] x 32H2O (HPA-2) و H6[PMo9V3O40] x 34H2O (HPA-3) به عنوان کاتالیست­های با فعالیت بالا برای تبدیل مستقیم آلکان های C1-C3 نور به کربوکسیلیک اسیدهای مربوطه در حضور CO و در سیستم K2S2O8/CF3COOH عمل می کنند. پروپیونیک اسید (بازده حدود 70%)، ایزو و n- بوتیریک اسید (بازده کلی حدود 65%)، و استیک اسید (حدود 20%) عمده ترین...
قیمت: 120,000 ریال     تعداد صفحات: 17     مشاهده توضیحات

تبدیل آلکان­ها به کربوکسیلیک اسیدها در محیط آبی : بازده بالا به واسطه فلز و بدون فل تبدیل آلکان­ها به کربوکسیلیک اسیدها در محیط آبی : بازده بالا به واسطه فلز و بدون فل
تبدیل آلکان­ها به کربوکسیلیک اسیدها در محیط آبی : بازده بالا به واسطه فلز و بدون فلز و تبدیل ملایم یک روش مناسب و تمیز برای تبدیل کردن آلکان­­های مختلف به کربوکسیلیک اسیدها، در محیط آبی، با استفاده از کربوکسیله کردن در یک محفظه با CO و آب تحت شرایط ملایم، بدست آمده است، که فرایندی با بازده و انتخاب پذیری بالا حتی بدون استفاده از هیچ گونه کاتالیست فلزی و افزودنی اسیدی، در دمای پایین می باشد؛ نقش هیدروکسیله کننده آب و مکانیسم های...
قیمت: 120,000 ریال     تعداد صفحات: 10     مشاهده توضیحات